Hekjes & Regels

Bij zorgboerderij de Hagert bij WIjchen/Nijmegen wordt fantastische zorg geleverd. Iedereen die daar komt vindt, ziet en voelt dat het goed is daar. Daar wordt zorg niet gemanaged, daar wordt geen productie gedraaid, daar wordt zorg geleverd en bij alles wat bedacht en gedaan wordt is het uitgangspunt: wat is het beste voor de patienten/clienten.

Deze instelling heeft er bewust voor gekozen te werken met AWBZ-gelden en moet zich dan noodgedwongen aanlsuiten bij officiele zorgverlenende instanties. En die zijn groot, bureaucratisch, onpersoonlijk en vooral: goed gemanaged en slecht georganiseerd.

Twee voorvallen (echt gebeurd):

Bij de Hagert komt een veiligheidsinspecteur op bezoek: de omgeving van verstandelijk gehandicapten moet immers veilig zijn. De inspecteur ontdekt aan de achterzijde van het gebouw een hekje van 100 cm hoog. Dat mag dus niet. Dat moet 120 cm zijn, anders kunnen clienten er te makkelijk overheen stappen.

De directeur werpt tegen dat aan de andere zijde van het gebouw helemaal geen hek staat en dat de clienten daar dus in alle vrijheid het weiland in kunnen lopen. Dat maakt geen indruk en wordt afgedaan als volgt: voor hekjes heb ik regels, voor geen hekjes heb ik geen regels. Uiteindelijk is het hekje verhoogd….

Op het terrein van de zorgboerderij zijn vele dieren en in dat kader wilde men ook een ooievaarsnest. Dit bleek in strijd met regelgeving rondom het beschermde dorpsgezicht. Het ooievaarsnest viel onder de categorie hoogbouw en was uit dien hoofde niet toegestaan. Pas na vele protestacties van de burgerij en omwonenden, die allemaal wilden dat ooievaarsnest er kwam,bond de gemeente in. Men gaf niet toe dat het hier een absurde toepassing van de regelgeving betrof. Nee, men verleent uiteindelijk een ontheffing, want het is en blijft hoogbouw…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 − elf =