Workshop Rijnlands Organiseren

1-Daagse workshop over (het verschil tussen) managen en organiseren vanuit Rijnlands perspectief

Managers. We vinden ze op steeds meer plaatsen, in steeds grotere getale en met steeds mooiere functiebenamingen. We zijn er kennelijk van overtuigd dat zaken beter lopen of in orde komen als ze goed gemanaged worden. Daarbij worden steeds betere en verfijndere methoden en technieken ingezet. Er is steeds meer transparantie en gerichtheid op klanten en resultaat. Toch blijven er problemen…

Gedurende een dag verdiepen we ons in deze op het oog tegenstrijdige ontwikkelingen. Wat is de oorzaak van  deze problemen, waarom zijn ze zo moeilijk oplosbaar, wat moet er gebeuren om ze op te lossen, wat kunnen we daar zelf aan doen?
Daarbij wordt nadruk gelegd op het verschil tussen goed managen (grip op de zaak houden) en goed organiseren (permanent balanceren): een wereld van verschil, leidend tot een totaal verschillende wereld…..

Bestemd voor:

Wie onderdeel is van, betrokken is bij of meer wil weten over de zoveelste reorganisatie, fusie, beleidsplanning, implementatie, uitrol, visitatie en wat al dies meer zij en op zoek is naar manieren van werken en met elkaar omgaan die meer vreugde en voldoening geven en tot betere resulaten leiden.

Doelen

  • Inzicht krijgen in de effecten van de gangbare manieren van denken en handelen binnen organisaties (managen)
  • Ervaringen uitwisselen
  • Kennismaking met nieuw Rijnlands denken (organiseren)
  • Koppeling naar actualiteit (voorbeelden uit de media)
  • Ideeen genereren voor eigen dagelijkse (werk-)praktijk

Programma

De ochtend wordt grotendeels besteed aan het in kaart brengen van de problemen die we tegenwoordig kunnen waarnemen in omgevingen waar sterk en steeds meer de nadruk wordt gelegd op ‘managen’. Wat zijn die problemen, zijn ze herkenbaar in je eigen omgeving, wat zijn de oorzaken, wie zijn er verantwoordelijk voor, welke oplossingen worden er bedacht, hoe ziet de toekomst er uit?
’s Middags wordt een andere manier van kijken naar en omgaan met de werkelijkheid gepresenteerd die wordt gevat in de term ‘organiseren’. Het ‘managen’ is een direct voortvloeisel uit het Angelsaksisch organisatiedenken, waarin marktwerking, rationaliteit, efficiency en winstoptimalisering centraal staan. Het ‘organiseren’ is verwant met het Rijnlands model, waarin solidariteit, beroepseer en duurzaamheid sleutelbegrippen zijn. We zetten deze modellen naast elkaar en gaan aan de hand van een groot aantal voorbeelden (bij voorkeur ook uit de eigen omgeving) na hoe deze modellen in de praktijk uitwerken.
Ten slotte onderzoeken we of en in hoeverre we in eigen omgeving veranderingen teweeg kunnen/willen brengen om geconstateerde problemen op te lossen of nieuw elan te brengen.

Werkvormen

Plenaire dialoog, korte presentaties, ruggespraak in kleiner verband, korte video’s. Een en ander in een mengvorm die afhankelijk van samenstelling en grootte van de groep.

Duur

1 dag

Aantal deelnemers

max. 15

Docent/facilitator

Fred Hendriks

Kosten

Op aanvraag