Deskundigheid – het denken, onderzoeken en weten van professionals – leidt tot het inzicht dat niets onweerlegbaar belangrijk is en dat de ene zienswijze niet beter of meer waar is dan de andere. Deskundigheid leidt daarom niet tot ernst en gewichtigheid, maar tot spelen en lichtheid, tot aandacht, verwondering, bescheidenheid en plezier.
= Edu Feltmann =

Van jongs af aan los ik graag puzzels, problemen en vraagstukken op. Dit varieert van radio’s, cryptogrammen en natuurkundesommen tot haperende software of computers en uiteindelijk ook tot organisatorische en strategische vraagstukken. Mijn analytisch talent en mijn neiging om ‘dwars’, out-of-the-box te denken leiden vaak tot oorspronkelijke ideeën en oplossingen.

Ik zie en voel het als mijn missie om mensen het gevoel (terug) te geven dat ze er toe doen. Dit bereik ik door mensen om raad en advies te vragen op de gebieden waarop ze deskundig zijn. Ik geef ze aandacht en streef naar vormen van leiderschap die gebaseerd zijn op respect, wijsheid en vertrouwen. Ik werk aan het organiseren van klein binnen groot, aan nieuw vertrouwen in en waardering voor vakmanschap.

In mijn loopbaan heb ik bij de uitvoering van deze missie allerlei rollen vervuld: leidinggevende, projectmanager, adviseur, analist, schrijver. In mijn opdrachten werk ik zelfstandig en bereik ik resultaat door de mensen in mijn omgeving te motiveren, te inspireren en vertrouwen te geven. Als leider bepaal ik richting in overleg met deskundigen en faciliteer ik daarna het proces. Als adviseur luister ik en stel vragen.

Waar ik sturing moet geven, doe ik dat liever op basis van principes dan van regels. Waar aandacht is zijn regels overbodig.

Ik vind dat de steeds toenemende complexiteit van organisatievormen en ‑processen niet moet leiden tot steeds complexere besturings- en controlemechanismen, maar tot andere vormen van sturing, waarin faciliteren, coachen, stimuleren en loslaten sleutelbegrippen zijn. Daarom help ik organisaties graag om hun basis te verleggen van Command, Control & Communication (3C) naar Vakmanschap, Verbinding & Vertrouwen (3V).

“Niet wie de baas is,

maar wie het weet mag het zeggen”.

CV Fred Hendriks

Fred's Blog