Werkervaring

In 1978 heb ik mijn doctoraal examen experimentele natuurkunde gedaan aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Ik ben daarna het onderwijs in gegaan en heb een aantal jaren natuurkundeles gegeven op HAVO/VWO.

In 1986 heb ik de stap naar het bedrijfsleven gezet. Door mijn technische achtergrond kwam ik makkelijk aan de slag in de ICT-branche. Na een start bij COMDES in Den Bosch ben ik in 1989 in dienst gegaan van BSO, opgericht door Eckart Wintzen. Daar heb ik ervaren hoe inspirerend het is om klein binnen groot te organiseren (werken in kleine zelfstandige cellen). Bij BSO was ik aanvankelijk werkzaam als knowledge engineer, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie en kennissystemen. Geleidelijk ben ik doorgegroeid naar managementniveau (lijnmanagement, project-management, HRM-werk) zowel intern bij BSO als bij klanten.
De tweede helft van de 90-er jaren heb ik – na de verkoop van BSO aan Philips – aan den lijve ondervonden hoe on-prettig het voelt om te werken bij een steeds groter en onpersoonlijker wordende organisatie. Ik verloor de binding met het bedrijf en had geen affiniteit met de van ‘hogerhand’ gestelde korte-termijn doelen. In 2000 ben ik er uit gestapt en heb ik mijn eenmansbedrijf RedWing Consultancy opgericht.
Omdat mijn interesse steeds verder verschoof van de techniek naar mens en organisatie heb ik 1998-1999 in deeltijd bij het IBO in Zeist een studie HBO-Bedrijfskunde gevolgd en afgerond.
In mijn eerste opdracht als zelfstandige werkte ik voor de Verenigde Naties/Ministerie van VROM. Ik was als project-leider verantwoordelijk voor de inrichting en operationele leiding van alle (tijdelijke) technische infrastructuur van het perscentrum, het mediacentrum en de internetcafés voor de Wereld-Klimaatconferentie van november 2000 in Den Haag. Een boeiende, grote uitdaging. Volgens toenmalig minister Pronk ‘the best organized failure ever’….
In 2001 heb ik als adviseur/procesbegeleider bij de gemeente Waddinxveen een opdracht uitgevoerd om te komen tot een meer bedrijfsmatige opzet van de ambtelijke organisatie.
Tussen 2002 tot 2008 heb ik voornamelijk opdrachten uitgevoerd bij de politie. Deze stonden in het teken van de herinrichting en uniformering van de (nationale) informatievoorziening van de politie. In dat kader heb ik gewerkt als lijnmanager van een ICT-afdeling, strategisch adviseur, projectmanager en ook regelmatig als schrijver van strategi-sche beleidsdocumenten. Van 2006 tot 2008 was ik interim CIO (‘Chief Information Officer’) en verantwoordelijk voor de (herinrichting van) de informatiehuishouding bij de politieacademie in Apeldoorn.
Als adviseur heb ik gewerkt voor de Informatiebeheergroep (invoeren van procesmanagement, 2005-2006) en bij Agentschap Telecom (ondersteuning bij de professionalisering van projectmanagement en coaching van projectlei-ders, 2009)
Op mijn kaartje staat te lezen dat ik chaordicus ben. Ik put voor mijn werk inspiratie uit de chaos- en complexiteits-theorie. Die leert dat complexe systemen niet maakbaar en fundamenteel onvoorspelbaar zijn. Dat nodigt uit tot minder ambitieuze plannenmakerij, meer evolutionaire aanpak en kleinschaligheid, uitgaan van het hier en nu. Dit vormt de basis van het Rijnlands organiseren. Eind 2009 heb ik besloten om me hier op te gaan toeleggen. Ik heb de eerste helft van 2010 een mini-sabbatical genomen om opleidingen Rijnlands organiseren en interventiekunde te volgen.
Vanaf eind 2009 tot 2015 werkte ik nauw samen met netMerk DeLimes, een verzameling zelfstandige Rijnlanders die in Nederland het Rijnlandse gedachtegoed propageren en in praktijk brengen. Ik was coördinator en organisator van Rijnlandse activiteiten in het noorden van het land.
Van najaar 2011 tot 2018 was ik lijnmanager binnen politie, aanvankelijk voor de noordelijke korpsen, vanaf 2013 voor de Nationale Politie.

Periode Functie Opdrachtgever
2011-2018 Leiding Functioneel Beheer Nationale Politie
2010-2011 Webdesigner/-bouwer Diverse
2010 Oprichter / Coordinator RedWing / DeLimes / Ikzelf
2009 Adviseur/Projectmanager Politie (Frl, Gr, Dr)
2008-2009 Coach/procesbegeleider Agentschap Telecom
2006-2008 CIO Politieacademie
2005-2006 Adviseur/procesbegeleider Informatiebeheergroep (DUO)
2004-2006 Beleidsadviseur / Auteur Regieraad ICT Politie
2002-2004 Hoofd automatisering Regiopolitie Friesland
2001 Communicatie-adviseur Gemeente Waddinxveen
2000 Projectmanager Verenigde Naties / min. VROM
1999 Programmamanager/Consultant Belastingdienst
1996-1997 Lijn-/change-/HR-manager Origin
1994-1996 Projectmanager Belastingdienst
1993-1994 Hoofd automatisering PVF Nederland