Rijnlands denken

Tegenhanger van het nu algemeen gangbare angelsaksische denken.Hieronder in grote lijn en in trefwoorden de voornaamste verschillen.
Ik organiseer workshops voor wie er meer over wil weten…

RIJNLANDS (slow management) ANGELSAKSISCH (fast management)
wie het weet mag het zeggen wie de baas is mag het zeggen
mensbeeld: vertrouwen tenzij mensbeeld: wantrouwen sowieso
hier en nu als vertrekpunt (IST) doelstelling als vertrekpunt (SOLL)
organisatie = werkgemeenschap organisatie = money making machine
samen schitteren, teamplay zelf willen schitteren
principe-gedreven regel-gedreven
context-afhankelijk handelen regels zijn regels
allround-vakmanschap als basis functiesplitsing als norm, specialisatie
coordinatie vanaf de werkvloer, bootom-up coordinatie top-down
primair proces centraal staf centraal
emergente strategie als norm (meebewegen) voorspelbaarheid als norm (standaardisatie)
menselijke maat hoe groter hoe beter
evenwicht tussen privaat en publiek zoveel mogelijk vrije markt
nadruk op effectiviteit nadruk op efficiency
zingeving , waardenbesef, stakeholders winstbejag, shareholders
people, planet, profit poen, pegels, pecunia