Inzetbaarheid

INZETBAARHEID

Opdrachten waarvoor je me kunt inschakelen:

  • Help om creatieve oplossingen te bedenken voor dit hardnekkige probleem;
  • Ontwikkel een alternatieve veranderaanpak die tot succes en draagvlak leidt;
  • Analyseer het probleem, genereer oplossingsalternatieven, schrijf ze helder op, help mee ze te implementeren;
  • Neem een team/afdeling onder je hoede en breng drive en motivatie terug;
  • Begeleid een team in de ontwikkeling naar dienend/faciliterend/natuurlijk leiderschap;
  • Help om medewerkers beter te binden;
  • Help om de bedrijfsvoering flexibeler te maken;
  • Help bij het ontwikkelen van een (lange-termijn) strategie;
  • Schijf de beleid/missie/strategie/visie/plannen helder en bondig op.