Tekenen van opleving

Het gaat beter. Zegt men. De economie veert op. Er is licht aan het eind van de tunnel. We mogen weer voorzichtig hopen op een lichte groei.Zegt men. Hoopt men. Wil men. Moet.

Maar wat is er veranderd aan de oorzaken van de crisis?

Gedragen banken zich al anders? Is daar de graaicultuur al uitgebannen? Gaat het al om de waarde voor de klant en niet langer om de waarde van het bedrijf zelf als koopwaar? Meten we de economische waarde van goederen anders dan in enkel in geld? Zijn we al afgestapt van het idee dat het pas weer goed komt als de produktie omhoog gaat en de consumenten weer meer gaan consumeren? Vinden we groter niet meer altijd beter? Gaat het al over bruto nationaal geluk in plaats van bruto nationaal produkt? Hebben we de tijden van mediahypes al achter ons gelaten. Leven we op wereldschaal niet langer op de pof? Hebben we al een manier bedacht om een eind te maken aan de uitputting van de aarde, de wereldvoedselcrisis, de klimaatcrisis, de watercrisis?
Nee dus….

Maar het ergste hebben we gehad….

Zegt men. Hoopt men. Wil men. Moet. Want anders moet het anders….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 − vier =