Beleidsadviseur/Auteur Politie Nederland

Functie:

Beleidsadviseur / Auteur

Periode:

2004-2006

Opdrachtgever:

Regieraad ICT Politie

Werkzaamheden:
  • Strategisch beleidsadvies ICT Politie;
  • Schrijver/eindredacteur van strategische beleidsrapporten bestemd voor de minister van BZK, het Korpsbeheerdersberaad (burgemeesters) en Korpschefs en regiokorpsen:
  • Bestek 2005-2008, strategisch meerjarenplan voor de uniformering en modernisering van ICT bij de Nederlandse Politie,