Coach/procesbegeleider Agentschap Telecom

Functie: Coach/procesbegeleider
Periode: 2008-2009
Opdrachtgever: Agentschap Telecom
Werkzaamheden:
Het ondersteunen van de professionalisering van projectmanagement binnen Agentschap Telecom in de rol van coach voor een aantal projectmanagers en procesbegeleider in intervisiesessies met projectmanagers.

Advies aan de directie inzake verder te ondernemen professionaliseringsstappen