Projectmanager Douanesysteem

Functie: Projectmanager
Periode: 1994-1996
Opdrachtgever: Belastingdienst
Werkzaamheden:
Ontwikkeling en implementatie van een nieuw IT-systeem voor de inning van Accijnzen voor de Nederlandse Douane.